Hello and welcome!

Hello and welcome!

Starts Your Journey

WITH US TODAY

What We Do

OUR SERVICES

Air Port Pick-up/Đưa đón sân bay


Chúng tôi sẽ có nhân viên đưa đón các bạn tại sân bay.

Housing Arrangement/Sắp xếp nhà ở


Chúng tôi sẽ giúp các bạn sắp xếp nhà ở. Chúng tôi cung cấp nơi ở trọ hoặc chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm chỗ trọ phù hợp với khả năng tài chính của các bạn.

Campus Tour/Tham quan trường học


Chúng tôi sẽ giúp các bạn đến tham quan và làm quen với ngôi trường mà các bạn sẽ học tập.

Other services/Những dịch vụ phụ khác

  • Giúp các bạn mở nhà Bank.
  • Giúp các bạn tư vấn về học tập, cuộc sống và việc làm.
  • Giúp các bạn thi lấy bằng lái xe.
  • Giúp các bạn giao tiếp với trường học để giải quyết những vấn đề đơn từ, bảo hiểm, thủ tục nhập học, xin học bổng, v.v…
  • Cập nhật thông tin của các bạn đến cho gia đình trong 6 tháng đầu tiên để giúp gia đình yên tâm.

A beautiful gallery

All kind of settings and options to fit any needs

GET IN TOUCH

Name* Required field!
Email* Required field!

We will not send any spam emails and you can unsubscribe at any time.

View Details
Sold Out