Hello and welcome!

Hello and welcome!


"BUDDY" NGƯỜI BẠN LUÔN BÊN TA

Bạn có muốn trở thành một "Buddy" hôm nay? "Buddy" là những bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại những khu vực trọng điểm của Journey of Hope. "Buddy" là những cộng tác viên của Journey of Hope, trở thành một người bạn đồng hành cùng với các bạn du học sinh, giúp các bạn hoà nhập với cuộc sống mới một cách nhanh chóng. Bằng sự chân thành và nhiệt tình, các bạn sẽ cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt!

Eligibility/Điều kiện trở thành "Buddy"


• Bạn đang sinh sống tại các vùng trọng điểm của Journey of Hope, hiện tại là các khu vực xung quanh Orange County.

You are living around our serving areas. Currently, it is the area around Orange County.

• Bạn phải vượt qua Background check.

You have to pass a Background check.

Bạn có ước muốn giúp đỡ các bạn du học sinh hoà nhập cuộc sống.

You have a desire to help Vietnamese international students.

Benefits/Lợi ích khi trở thành "Buddy"


• Bạn có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Cộng tác viên sẽ được hỗ trợ một mức thù lao căn bản tuỳ vào công việc bạn làm.

You have the opportunity to earn money. Each of our partners will get a small stipend depending on your project.

• Bạn có cơ hội kết nối và mở rộng mối quan hệ của mình.

You will have the opportunity to expand your social network.

• Bạn sẽ được giấy chứng nhận các giờ thiện nguyện.

You will received the Volunteer Achievement Certificate.

• Bạn có cơ hội được giúp đỡ những người xung quanh.

You will have the opportunity to help others.

View Details
Sold Out